Véget ért a Comenius projekt

Iskolánk 2013-ban kapcsolódott be egy négyoldalú iskolai együttműködési projektbe. Az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjának részeként a Comenius projektek legfontosabb célkitűzései az európai közoktatási intézmények egész életen át tartó tanulás logotanulói és dolgozói közötti kapcsolatépítés, mobilitás, a kulturális sokszínűség megismerése és megértése, valamint az aktív európai polgársághoz szükséges alapvető életvezetési készségek és ismeretek fejlesztése, többek között a nyelvtanulás ösztönzése. Ennek megfelelően a partneriskolák nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a résztvevő diákok különböző készségei fejlődhessenek a nemzetközi csoport- és projektmunka révén, ahol természetesen egy közös közvetítő nyelven kell egymással kommunikálniuk.

Projektünk alaptémája a környezetvédelem volt, partnereink pedig egy-egy német, olasz és francia középiskola. A programba a moersi Gymnasium Rheinkamp egyik tanárnője ösztönzésére kapcsolódtunk be, hiszen diákcsere révén már többéves kapcsolat fűzött ehhez a német iskolához. Másik két partnerünk Olaszorszából az Abano Terme-i Istituto di istruzione superiore “Leon Battista Alberti” és a Párizs melletti kisvárosban, Vincennesben található Notre-Dame de la Providence középiskola. A program két éve alatt mind a négy ország rendezett egy találkozót, ahol a diákok egymás kultúrájának, iskolájának, városának a megismerése mellett a projekttémákon is dolgoztak vegyes nemzetiségű csoportokban. A résztvevők az egyes találkozók között is tartották egymással a kapcsolatot, így a tanárok és a gyerekek között szorosabb barátságok is kialakultak, egyben lehetőséget nyújtva az idegen nyelvi tudásuk fejlesztésére is.

Tapasztalatainkról, élményeinkről egy német nyelvű prezentáció tekinthető meg az alábbi linken: Comenius Projekt prezi

A környezetvédelmi témához és projektmunkához kapcsolódóan pedig írtunk egy oktatófüzetkét, amelyet mind a négy országban használni tudnak majd a tanítás során. Ez tartalmazza a projekt témáiról – az energiatakarékosságról, a szeméttermelés csökkentéséről, az újrahasznosításról, az energiaforrások kíméléséről, a környezetbarát termékek felhasználásáról – szerzett tudásunkat, valamint egy elképzelt, ideális ökoiskolának a tervét, ahol mindezeket meg is lehetne valósítani. Amellett, hogy honlapunkon rendszeresen beszámoltunk a projekt fejleményeiről és sok fényképen látható, hogy mennyi élményben és munkában volt részünk, mind ez a füzetke, mind a projekttalálkozók fényképes beszámolói megtekinthetők a négy résztvevő iskola által létrehozott közös, négynyelvű honlapon is: Ecomenius honlap

Inenn tölthető le az oktatófüzetke: Broschüre unsere ideale ökoschule ENDGÜLTIG

Diákjaink sok felejthetetlen élménnyel gazdagodtak és rengeteget tanultak a projekt két éve alatt. Reméljük, hogy hasonló programokban a jövőben is részt tudunk majd venni, hiszen a tanítás során egyik legfontosabb célunk, hogy tájékozott, sokoldalú, idegen nyelveken jól beszélő diákok kerüljenek ki az iskolából.

Bekkerné Fenyő Ágnes

 

Vélemény, hozzászólás?