Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató a 2024-2025-ös tanévre

OM: 201791

Tanulmányi területek:

 1. Emelt szintű nyelvi tagozat (KÓD: 0001)

4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, gimnáziumi kerettantervvel. Emelt szintű oktatás angol, német tantárgyakból. Első idegen nyelv a következők egyike: angol, német. Második idegen nyelv a következők egyike: angol, német. Az iskola erre a tagozatra mozgásszervi fogyatékos SNI-s tanulót fogad. A felvételi eljárás során a vallási, felekezeti elkötelezettséget figyelembe vesszük. Tervezett létszám: 32 fő

2. Általános tantervű tagozat (KÓD: 0002)

4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, gimnáziumi kerettantervvel. Első idegen nyelv a következők egyike: angol, német. Második idegen nyelv a következők egyike: angol, német. Az iskola erre a tagozatra SNI-s tanulót fogad. A felvételi eljárás során a vallási, felekezeti elkötelezettséget figyelembe vesszük. Tervezett létszám: 16 fő

3. Természettudományos tagozat (KÓD: 0003)

4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, gimnáziumi kerettantervvel. Emelt szintű oktatás biológia, kémia, fizika és matematika tantárgyakból. Első idegen nyelv a következők egyike: angol, német. Második idegen nyelv a következők egyike: angol, német. Az iskola erre a tagozatra mozgásszervi fogyatékos SNI-s tanulót fogad. A felvételi eljárás során a vallási, felekezeti elkötelezettséget figyelembe vesszük. Tervezett létszám: 16 fő

Felvételi követelmények:

Általános tantervű tagozat és emelt nyelvi tagozat esetén: A felvételről a központi írásbeli vizsgán elért pontszám, az általános iskolai eredmények és a szóbeli felvételi alapján döntünk. A központi írásbeli vizsgán tantárgyanként 50-50, összesen 100 pontot lehet elérni. Az általános iskolai érdemjegyek közül a magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv hetedik év végi, valamint 8. félévi osztályzatát vesszük figyelembe, így itt összesen 50 pont szerezhető. A szóbeli vizsgán maximum 50 pont érhető el. Elérhető összpontszám: 200 pont.

Természettudományos tagozat esetén: A felvételről a központi írásbeli vizsgán elért pontszám, az általános iskolai eredmények és a szóbeli felvételi alapján döntünk. A központi írásbeli vizsgán tantárgyanként 50-50 pont szerezhető, melyből a matematika dolgozat pontszámát 1,5-szeres szorzóval számoljuk, így az írásbeli felvételin összesen 125 pont érhető el. Az általános iskolai érdemjegyek közül a magyar nyelv, irodalom, matematika, idegen nyelv, fizika, kémia és biológia  hetedik év végi, valamint 8. félévi osztályzatát vesszük figyelembe, így itt összesen 70 pont szerezhető. A szóbeli vizsgán maximum 50 pont érhető el. Elérhető összpontszám: 245 pont.

Az intézmény felvételi eljárásának rendje:

 • 2023. november 14. Nyílt nap
 • 2023. november 30. Jelentkezés határideje a központi vizsgát szervező intézménybe
 • 2024. január 20. 9:30 Írásbeli felvételi vizsga
 • 2024. január 30. 13:30 Pótló írásbeli felvételi (csak rendkívül indokolt esetben, orvosi igazolással, ha a rendes írásbelin nem tudott részt venni a tanuló!)
 • 2024. január 27. Dolgozatok megtekintése
 • 2024. január 27- február 9. A szülők átveszik az eredményről szóló igazolást
 • 2024. február 21. A jelentkezési lapok elküldése
 • 2024. március 4-20. Szóbeli vizsgák
 • 2023. március 22. Az iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
 • 2023. április 8-10. Adatlap rangsorának módosítása az általános iskolában
 • 2024. április 22. Ideiglenes felvételi rangsor nyilvánosságra hozása
 • 2024. április 26. Egyeztetett felvételi jegyzék
 • 2024. május 2. Felvételről szóló értesítés megküldése
 • 2024. június 26-28. Gimnazisták beiratkozása

Felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja és szabályai: A felvételről az írásbeli vizsgán elért pontszám, az általános iskolai eredmények és a szóbeli felvételi figyelembe vételével döntünk, ez alapján határozzuk meg a tanulók rangsorát. A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található.

Az iskola tanulója milyen feltétellel léphet a középfokú iskolai évfolyamokra: A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium nyolcadik évfolyamos tanulói nem kötelesek részt venni a felvételi eljárásban, ha a saját intézményünkben kívánják folytatni gimnáziumi tanulmányaikat, és a nyolcadik féléves tanulmányi átlageredményük eléri a 4,75-ös szintet (legfeljebb 4 db ‘jó’ osztályzat, a többi mind ‘jeles’). Ebben az esetben bármelyik tanulmányi területen folytathatják tanulmányaikat. Ha ennek a követelménynek nem felel meg a diák, természetesen akkor is van lehetősége megjelölni az iskolánkat, de akkor részt kell vennie a felvételi eljárásban.

A szóbeli vizsga követelményei:

1. Általános tantervű tagozat és nyelvi tagozat: A szóbeli felvételin nem tantárgyi tudást kérünk számon, inkább az általános szóbeli kifejezőkészséget, a rátermettséget és az olvasott szövegértési készséget mérjük. A diákokkal ismerkedő beszélgetést folytatunk, majd egy rövid szöveg elolvasása után a témával kapcsolatban hétköznapi ismereteikről, a szövegben felvetett erkölcsi problémákról beszélgetünk. Végül a tanulóknak egy egyszerű logikai feladatot kell megoldaniuk.

2. Természettudományi tagozat: A diákokkal ismerkedő beszélgetést folytatunk, majd természettudományos kompetenciákat vizsgáló feladatokat kell megoldaniuk, melyekkel általános tájékozottságot és a természettudományos tantárgyak tanulásához fontos készségeket mérünk.

FONTOS! Ha valaki a felvételi lapon több tagozatunkat is megjelöli, akkor is csak egyetlen szóbeli vizsgán kell részt vennie: amennyiben a 0003-as tagozatot megjelölte, a 2. pontban megadottak szerint, minden más esetben az 1. pontban ismertetett követelmények szerint.

További felvételi információk, tájékoztató anyagok az Oktatási Hivatal honlapján: http://www.kir.hu/kir2_kifir