A szóbeli felvételi témakörei

A szóbeli felvételi vizsga követelményei:

1. Nyelvi tagozat (0001) és általános tantervű képzés (0002):

A szóbeli felvételin nem tantárgyi tudást kérünk számon, inkább az általános szóbeli kifejezőkészséget, a rátermettséget és az olvasott szövegértési készséget mérjük. A diákokkal ismerkedő beszélgetést folytatunk, majd egy rövid szöveg elolvasása után a témával kapcsolatban hétköznapi ismereteikről, a szövegben felvetett erkölcsi problémákról beszélgetünk. Végül a tanulóknak egy logikai feladatot kell megoldaniuk.

 2. Természettudományi tagozat (0003):

A diákokkal ismerkedő beszélgetést folytatunk, majd természettudományos kompetenciákat vizsgáló feladatokat kell megoldaniuk, melyekkel általános tájékozottságot és a természettudományos tantárgyak tanulásához fontos készségeket mérünk. Mintafeladatsorok az alábbi linkeken találhatók:

Mintafeladatsor természettudomány 1.

Mintafeladatsor természettudomány 2.

FONTOS! Ha valaki a felvételi lapon több tagozatunkat is megjelöli, akkor is csak egyetlen szóbeli vizsgán kell részt vennie: amennyiben a 0003-as tagozatot megjelölte, a 2. pontban megadottak szerint, minden más esetben az 1. pontban ismertetett követelmények szerint.

Jó felkészülést és sok sikert kívánunk!