Pünkösdi lelki nap az alsó tagozaton

Új kezdeményezés iskolánkban, hogy a szent időszakokban egy-egy tagozatunknak lelki napot tartunk. Az alsósok lelki napjára a húsvéti idő végén, a pünkösd előtti héten került sor. Vendégünk volt Bakos Péter, a vecsési Irgalmas Jézus-plébánia szervező diakónusa, aki a nap kezdetén a templomban különféle módokon és eszközökkel igyekezett felidézni és a gyerekekhez közel hozni a pünkösdi eseményt. Ezt követően a kisdiákok kézműves foglalkozáson vettek részt, amelyen elkészítették a Szentlélek szimbólumait, illetve hét állomásból álló, a Szentlélek hét ajándékához kapcsolódó “akadálypályát” kellett teljesíteniük, amihez szükségük volt az ügyességükre, az erejükre, a leleményességükre és persze a Szentlélek segítő jelenlétére is.

A lelki napot közös szentmisével zártuk, melynek végén meglepetés várta a templomból kijövő gyerekeket: Mihály atya egy kosárnyi fehér galambot röptetett a magasba, kézzelfogható módon illusztrálva a Szentlélek köztünk való jelenlétét.

Reméljük, hogy a kicsik és a nagyobbacskák egyaránt lelki élményekkel gazdagon tértek haza első iskolai lelki napjuk után!