Járványügyi rendelkezések a Váci Egyházmegyében

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban Marton Zsolt Püspök Atya rendelkezéseit olvashatják:

A Váci Egyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően, összhangban a
szomszédos Esztergom-Budapesti Főegyházmegye rendelkezéseivel – az itt élő hívekért
érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány magyarországi harmadik hulláma miatt
meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezések lépnek életbe:

1. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért
templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a
nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén
szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden, maximum
50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak
elő.

2. A már felvett miseszándékok, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az
Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket
pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein
kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe.

3. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést jelen rendelkezéssel
minden hívőnek visszavonásig megadom.

4. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük
az állami és egyházi járványügyi előírásokat.

5. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami
előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az
általuk adott általános irányelvekre.

6. A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti szertartásokról később történik intézkedés.

Vác, 2021. 03. 05.
Marton Zsolt
váci megyéspüspök