Tájékoztató az iskolai szociális segítő tevékenységről

 

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Iskolákhoz köthető problémák

pl.: szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, konfliktus a pedagógusokkal, magatartási problémák…

 • Gyermeknevelési kérdésekben

pl.: önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, családon belüli kommunikáció javítása, motiváció felismerése, motivációs eszközök…

 • Családon belüli problémák

pl.: konfliktus a szülő- gyermek viszonyban, testvér konfliktus… bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, gyász, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat, függőség, internet- és játékfüggőség…

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés a tanulókkal, segítségnyújtás a probléma kezelésében, melynek célja a diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
 • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet egyéb problémát okozó területein, iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermekneveléssel összefüggésben.
 • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő a pedagógus közötti hatékony kommunikáció elősegítésének érdekében, ha szükséges.
 • Szükség esetén közvetít a tanár-diák, diák-diák, diák-szülő, gyermek-szülő kapcsolatokban annak érdekében, hogy a lehetséges konfliktust elkerüljék, vagy már meglévő konfliktus helyzetet feloldjanak.
 • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról és hozzájuk tapadó kötelezettségekről, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről és az ezekben szokásos eljárásrendről, lehetőségekről, pl.: segíti a kapcsolatfelvételt, időpont egyeztetést, nyomtatványok kitöltését.
 • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.
 • Aktívan részt vesz az iskola közösségi tevékenységében, rendezvényein, prevenciós, játék, tematikus beszélgető csoportfoglalkozásokat is szervez.
 • Tevékenységét jogszabályi kötelezettségeinek megfelelően a KENYSZI rendszerben rögzíti

Az iskolai szociális segítőt a gyermek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsadásra van szükségük a problémájuk megoldásában.

A szociális segítő elérhetősége:

Neve: Csillagné Gonda Mariann

Tel.: 06-30-157-3267

e-mail: gondamariann.ovisuli@gmail.com