Megajándékozás: A Petőfi Iskola karácsonyi műsora (2019)

A szülők, rokonok, vendégek és gyermekek zsúfolásig megtöltötték a szépen feldíszített templomot, türelmesen várva a műsor kezdetét.

A katolikus iskola Igazgató Asszonya, Sztyehlikné Hegyi Krisztina így köszöntötte a vendégeket: „a mai este igazi célja, hogy megajándékozzuk Önöket, ünnepi műsorunkkal.” Lehet-e szebb és nemesebb célja – különösen karácsony közelében – egy ilyen ünnepségnek, mint a megajándékozás?  Nem nagyon tudom elképzelni, hiszen karácsonykor igazán azt ünnepeljük, hogy a Mindenható Isten, a világ Teremtője megajándékozza teremtményét, az embert, a lehető legnagyobb ajándékkal, egyszülött Fiával, a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal. Erről szól a karácsony, ezt ünnepeljük. S karácsonykor az Isten végtelen szeretetéből próbálunk egy szemernyit magunkévá tenni, hogy egymást megajándékozhassuk. A csodálatos decemberi estén ezt tették a katolikus iskola 2.a és 2.b tanulói is valamint felkészítő tanáraik Kállainé Szögi Klára, Pleskovics Sándorné, Hütter Teréz és Árvai Antónia és az iskola vezetősége. Az alsós énekkar pedig gyönyörűen énekelt. Nagyon dicséretes volt a második osztályos diákok összeszedettsége, fegyelmezettsége, komolysága. Ők még valóban gyermekek, akik „hinni tudták a csodát / Istennek vallva Mária / bepólyált kisfiát.” Különösen dicséretes dolog, hogy az iskola vezetősége és nevelői ragaszkodtak ahhoz a nevelői célzattal évekkel ezelőtt indított hagyományhoz, hogy nemcsak a tehetségesebb gyermekek szerepeltek, hanem lehetőség szerint minden gyermek.

A szentély mennyezetére vetített csillagok örömükben „táncoltak”is a megszületett Gyermeknek. A mesterséges „köd és hó”pedig minden gyermeknek nagy örömére szolgált. Köszönjük a páratlan élményt, a szép műsort.

Köszönjük az Iskola Vezetőségének, nevelőinek és elsősorban a szereplő gyermekeknek, hogy a Mindenható Isten ajándékozó szeretetéből ezúton jutott nekünk is, nem is kevés, ezen a csodálatos estén. A templomból kilépve is ritka meglepetésben lehetett részünk: meleg teát és díszített mézeskalács-figurákat osztottak a híveknek, vendégeknek és gyermekeknek.

ÁLDOTT ÜNNEPEKET és az ÚR AKARATA SZERINTI ÚJ ÉVET mindenkinek!

Nagy István Elek