Folytatódik iskolánkban a CSÉN program a következő tanévben is

Az idei (2017/18-as) tanévben felmenő rendszerben kezdtük, illetve folytattuk iskolánkban a tavaly megkezdett Családi Életre Nevelés programját. Ez azt jelentette, hogy az idei évtől már az ötödik és hatodik évfolyam egy-egy osztályában, illetve a gimnázium 9. és 10. évfolyamán egy-egy osztályban tartottunk CSÉN órákat.

Terveink szerint a következő (2018/19-es) tanévben szülői és tanulói kérések, visszajelzések alapján némileg módosul a rendszer, ugyanis az eddigi gyakorlattól eltérően a párhuzamos osztályokban is bevezetésre kerül a tárgy. Tehát az ötödik és hatodik évfolyamon mindkét osztályban, ugyanígy a gimnázium 9. és 10. évfolyamán mindkét osztályban találkozhatnak a tanulók a programmal. Ezzel együtt a hetedik és nyolcadik osztályokból, illetve a gimnázium 11-12. évfolyamáról kivezetésre kerül a tárgy, helyette a hittant tanulják a tanulók, mint eddig is, de immár heti két órában. Ezt a változást az is indokolttá teszi, hogy Pedagógiai Programunkba idén bevettük a hittan érettségi lehetőségét, és ezzel a módosítással is segíteni akarjuk a felsőbb évfolyamokon az érettségire való sikeres felkészülést.

2018. május 16-án, nem első alkalommal, Budapestről Vecsésre látogatott a CSÉN Mentorcsapat két tagja (Dulácska Csilla és Csanády Ágota), hogy a 9.a osztályban bemutatóórát tartson. Az eseményt nagy érdeklődés övezte, számos kolléga – köztük Szűcs Ildikó osztályfőnök – is ellátogatott az órára.

A diákok kissé megszeppenve, de idővel egyre inkább feloldódva vettek részt az órán, melynek témája a csordaszellem-csapatszellem, közösségépítés volt. A játékos feladatok és a projektoros szemléltetés lekötötte a diákok figyelmét, szinte alig vették észre, hogy elröppent az idő.

A bemutatót évértékelő megbeszélés követte, melyen Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgatóasszony is részt vett.

Végezetül azok kedvéért, akik még nem tudnák, hogy miről is szól a CSÉN, néhány gondolatban felidézzük a korábban összefoglalt, legfontosabb tudnivalókat erről a témáról.

A CSÉN foglalkozások eltérnek a hagyományos frontális oktatástól, új formát (az órát két szakképzett pedagógus tartja egyszerre), oldottabb légkört alkalmaznak. A foglalkozások csoportra, osztályra szabottak, sokat játszunk, beszélgetünk a diákokkal.

A foglalkozások témája tágabb értelemben véve a család, mely kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, kapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A köznevelési intézményeknek kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítésének segítése, a család közösségének megbecsülése. A CSÉN foglalkozások segítséget nyújtanak a tanulóknak eligazodni a társas kapcsolatok világában, valamint a felmerülő (iskolai vagy egyéb) konfliktusok kezelésében. Továbbá a program hangsúlyt helyez a tanulók önismeretének és érzelmi intelligenciájának fejlesztésére.

Dóczyné Topál Dalida

Vélemény, hozzászólás?