Élőlánc és ima a közoktatás jövőjéért! 2022.10.27.

Kedves Résztvevők!

 

„Az Úr velünk, kicsoda ellenünk, rettegést nem ismerünk. / Jobb az Úr ereje énnekem, jobb is, mint az emberé.”

A közoktatás problémáira az oktatási tárca részéről évek óta nem látunk valódi megoldási javaslatokat. A témával kapcsolatban augusztus vége óta még tárgyalóasztalhoz sem akarnak ülni. Aggódunk a közoktatás nehézségeit és fenntarthatatlanságát tapasztalva. Meg vagyunk győződve arról, hogy a ránk bízottak javát és jövőjét most úgy szolgálhatjuk a legmegfelelőbben, ha keresztény lelkiismeretünk szavát követve támogatjuk az ország állami és egyházi iskoláiban kibontakozó akciókat. Hangsúlyozom, hogy iskolánk most is, mint korábban is csak a szolidaritás és a közös ima eszközével kíván élni!

Kifejezzük elkötelezettségünket az állandó, demokratikus párbeszéd mellett, amely a tantárgyi szabályozók kialakításának elengedhetetlen feltétele. Egyetértünk tanártársainkkal abban, hogy a sztrájk alapjog. Egyúttal kifejezzük együttérzésünket a szomszédunkban dúló háború összes áldozatával. Biztatjuk kollégáinkat, hogy segítsék a diákokat az események megértésében és feldolgozásában. Hangsúlyozzuk, hogy az akció sem a fenntartó, sem a vezetőség, sem kollégáink, sem diákjaink ellen nem szól, és pártpolitikát nem szolgál.

 

Ma több mint száz helyen van velünk egy időben élőlánc az ország tanítási intézményeiben. Az ezeket szervező diákok már korábban közzétették követeléseiket:

  1. Megoldást a tanárhiányra! (A szakszervezetek szerint ma 16 ezer szakember hiányzik, nem csak pedagógus!)
  2. Tanítható és tanulható mennyiségű és minőségű tananyagot! (Legyen párbeszéd egy új Nemzeti Alaptantervről és adják vissza a tanároknak a tankönyvválasztás szabadságát!)
  3. Élhetőbb körülményeket az iskolákba! (Mi még jó helyzetben vagyunk, de sok állami iskolában a szülők festik ki a termeket, küldik be a WC-papírt és a derékmelegítőt a gyermekeik számára.)
  4. Élhetőbb, észszerűbb munkaterhelést! (Tanáraink az EU-ban messze a legtöbb órát dolgozzák le minden héten, az egyik legrosszabb fizetésért /csak Bulgária nem előzött még meg./ Diákjaink túlterhelése is már az elviselhetetlenséget súrolja. Kevesebb tanórát, kevesebb bemagolandó tananyagot!)
  5. Figyelmet az oktatásra! (Legyen párbeszéd a témában! Hosszútávra gondolkozzunk!)

Imádkozzunk!

Drága mennyei Atyánk!

Hálával tartozunk Neked a mai napért is. Köszönjük, hogy ma is itt tudunk lenni. Nem fázunk, van áram és vannak akik megtartsák a tanórákat, megkenjék a kenyereinket és tisztán tartsák a tantermeinket. Bár nehéz az út, hisszük, hogy kellő bölcsességgel el fogjuk érni a kívánt eredményeket.

Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, Urunk, hogy még lehet tanulni, hogy vannak céljaink és feladataink. Egyúttal hálánkat fejezzük ki a pedagógusokért, akik igyekeznek folyamatosan megújulni, hogy a tudásukat átadhassák a tanulóknak. Imádkozunk értük és imádkozzunk a diákokért: őrizd őket és adj nekik bölcsességet, hogy feladataikat eredményesen el tudják végezni. Könyörgünk a szülőkért is: támogasd őket, hogy ebben a nehéz helyzetben legyen türelmük és erejük segíteni a gyermekeiknek. Kérjük, hogy nyisd fel a döntéshozók szemét! A valós problémákkal foglalkozzanak és adják meg az oktatásban dolgozókkal való párbeszéd lehetőségét.

Úr Jézus Krisztus!

Dicsérünk Téged és reménységgel hívjuk segítségül Nevedet, amikor a pedagógusokra, diákokra gondolunk imádságunkban. Vezesd tekintetünket megváltó kereszted felé, hogy meglássuk szereteted titkát. Számodra mindenki fontos, a fiatalok és idősek is. Kérünk, adj kitartó türelmet azoknak, akik a mai napon is arra törekedtek, hogy élvezhetővé tegyék az átadandó tudást a gyermekek számára. Imádkozunk a fiatalokért, gyermekekért, akiknek szükségük van pihenésre, de oktatásra, piacképes tudásra is: ruházd fel őket bölcsességgel és értelemmel, hogy sorrendet tudjanak állítani a napi teendők között és megtanulják helyesen felmérni a feladatokra és a pihenésre szánt időt.

Hálatelt szívvel köszönjük meg Neked, hogy Velünk vagy, és beléd vetjük ma is bizalmunkat. Küldd el Szentlelkedet, hogy megfelelő figyelemmel kísérjük a közoktatás helyzetének történéseit, és segítségükre legyünk tanároknak és tanulóknak egyaránt. Ámen.

 „Ne féljetek!” (Így bíztatta II. János Pál pápa 1980-ban lengyel testvéreinek tízmillióit, akik kiálltak az elnyomó, kommunista államhatalommal szemben.) Ne féljetek!    😊

Köszönöm a megjelenést!      Laudetur Jesus Christus!