Tájékoztatás

A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tájékoztatja a tisztelt szülőket, hogy az Intézkedési terv egy olyan dokumentum, melynek megalkotása intézményi hatáskör, tudomásul vétele azonban mindenkire nézve kötelező érvényű. A benne foglaltak az EMMI iránymutatásait tartalmazzák, különös tekintettel arra vonatkozóan, hogy az iskolába járás mikéntjéről kizárólag felsőbb utasítás szerint járhatunk el. Kérjük, ne kérdőjelezzék meg az előírásokat, inkább azok betartására közös erővel törekedjünk!

Vecsés, 2020.szeptember 11.

Köszönjük:

a Vezetőség