Érettségi vizsgák és végzősök búcsúztatása a Petőfiben

A járványügyi helyzet miatt az idei tanévben is szóbeli vizsgák nélkül zajlottak az érettségi vizsgák. Ez alól kivételt képeztek a testnevelés vizsgák, illetve azon tárgyak, ahol a diákok nem érték el a 25%-ot az írásbelin. Két 11.c osztályos diák előrehozott középszintű érettségi vizsgát tett informatikából.

Három vizsgabizottságban értékeltük a diákokat. A vizsgaeredmények összesített átlaga 3,6, ezen belül az emelt szintű vizsgákat gyönyörű 4,4-es átlagra teljesítették érettségizőink.

A 12. a osztályban 14 diák érettségizett, ebből két fő emelt szintűt vizsgát tett történelemből, ill. fizikából. A legeredményesebb érettségiző Juhász Márk, aki matematikából 100%-os eredményt ért el, de a fizika emelt szintű eredménye is 80% feletti.

A 12. b osztályban 16 diák érettségizett, közülük 11 fő emelt szintű vizsgát tett, hárman két tárgyból is. A diákok matematikából, angol nyelvből, német nyelvből, biológiából, és informatikából jelentkeztek emelt szintű vizsgára. Az angol nyelvi emelt szintű eredmény alapján hét érettségizőnk B2 komplex nyelvvizsgát szerzett, egy fő B1 komplex nyelvvizsgát, német nyelvből öten B2 komplex nyelvvizsgát. Az emelt szinten érettségizők közül 80% -os, illetve afeletti eredményt ért el Pásztor Bence, Juhász Zoltán, Kiss Annamária angol nyelvből, Dienes Nikolett informatikából, Garamszegi Anna angol nyelvből 95%-os kiemelkedő eredményt tudhat magáénak.

A 12. c osztályban 22 diák érettségizett, 18 fő emelt szinten, ebből a többség két tárgyból, egy fő három tárgyból. A diákok magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, angol nyelvből, német nyelvből, biológiából és kémiából jelentkeztek emelt szintű vizsgára. Az angol nyelvi emelt szintű eredmény alapján kilenc fő B2 komplex nyelvvizsgát szerzett, német nyelvből öten B2 komplex nyelvvizsgát, egy fő B1 komplex nyelvvizsgát. Az emelt szinten érettségizők közül angol nyelvből 80% -os, illetve afeletti eredményt ért el Szabó Nikolett, Magyarosi Szidónia, Csiszér Bernadett, Werner Denis, 90%-os eredményt ért el Görbe Zétény és Fodor Fanni, Gál Balázs 95%-os, Mezőfi Babett Márta pedig 98%-os kiemelkedő eredménnyel büszkélkedhet. Két diák pedig már az őszi vizsgaidőszakban előrehozott emelt szintű vizsgát tett: Stiller Roland angol nyelvből 86%-kal, Werner Denis német nyelvből 90%-kal.

Az idei tanév nehézségei ellenére nagyon szép nyelvvizsga eredményeket értek gimnáziumunk diákjai. Érettségi eredménye alapján, ill. érettségin kívül közép- és felsőfokú nyelvvizsgát szereztek a következő tanulók:

Angol nyelvből B2 szintű komplex vizsgát szerzett a 11.c osztályból Prazsák András, a 12.a osztályból Juhász Márk, a 12.b osztályból Dankó Fruzsina, Garamszegi Anna, Juhász Zoltán Dávid, Kiss Annamária, Körmendi Barnabás, Pásztor Bence Péter, Schubert Gergő, Tóth Anna, Weidel Márton Ernő; a 12.c osztályból Csiszér Bernadett, Fodor Fanni, Gál Balázs, Görbe Zétény, Geröly Rebeka Csilla, Jánosa Fanni Katalin, Kozma János, Magyarosi Szidónia, Mezőfi Babett Márta, Stiller Roland, Szabó Nikolett, Werner Denis. C1 szintű komplex vizsgát szerzett a 12. b osztályból Garamszegi Anna; a 12.c osztályból Gál Balázs.

Német nyelvből B2 szintű komplex vizsgát szerzett a 12. b osztályból Garamszegi Anna, Mihály Nikoletta, Schubert Gergő, Weidel Márton Ernő; a 12.c osztályból Csiszér Bernadett, Fodor Fanni, Mezőfi Babett Márta, Werner Denis.

Köszönet illeti a felkészítő, felügyelő, javító és szóbeliztető, ill. testnevelés gyakorlati vizsgát lebonyolító kollégák, és természetesen a jegyzői feladatokat ellátó kollégák szolgálatkész, fáradságos munkáját, valamint az osztályfőnökök gondoskodását a vizsga alatt. Az érettségi elnökök beszámolói is ezt a lelkiismeretes munkát dicséri. Különösen büszkék vagyunk az emelt szintű eredményekre, melyek alapján sikeres felvételikre számíthatunk.

Hagyományosan május eleje a középiskolai ballagások időszaka, sajnos azonban a pandémia miatt idén sem kerülhetett sor orgonavirágzás idején a gimnazisták elbúcsúztatására. A járványhelyzet enyhülése ugyanakkor maga után vonta az iskolák azon igényének felerősödését, hogy ünnepélyes keretek között vehessenek búcsút végzős diákjaiktól. Nem történt ez másként a vecsési Petőfiben sem.

Ahogy az elmúlt tanévben, úgy most is a szülők jelenléte nélkül, a ballagtató osztályok által gyönyörűen feldíszített Jézus Szíve templomban búcsúztak tanáraink és az igazgatóság, valamint Huszka Mihály atya érettségizőinktől június 25-én, az érettségi vizsgák lebonyolítása után.

Az ünnepséget Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató asszony beszéde nyitotta meg, majd az osztályfőnökök oklevéllel jutalmazták meg a kitartó szorgalmú diákokat. A 12. a osztályból Oláh Olivér, a 12. b osztályból Schubert Gergő és a 12. c osztályból Jánosa Fanni és Szabó Nikolett mondták el a végzős diákok beszédét.  11.a osztályból Ondics Tímea mondott búcsúztatót. Végül a végzős osztályok képviselői feltűzték a szalagokat a zászlóra és átadták 11. osztályos diákoknak. Végezetül iskolánk lelki vezetője, Mihály atya köszönt el.

A mostani esemény különlegességét adta, hogy nem kettő, hanem három osztály vett búcsút intézményüktől. Az utolsó nyelvi előkészítő osztály elballagásával lezárult egy korszak iskolánkban. Az első, emelt szintű nyelvi képzésben résztvevők érettségi eredményei pedig azt tették nyilvánvalóvá, hogy a négy éve útjára indított képzésben résztvevők is versenyképes, korszerű tudást vihetnek magukkal intézményünkből.

Az eseményt a száz éves templom falai már önmagukban is patetikus méltósággal ruházták fel, s reméljük, hogy a következő tanévben már a szokásos májusi időszakban, a szülők jelenlétével kerülhet sor gimnazistáink ballagására.

Kedves gesztusként az érettségizők virággal, ajándékkal is elbúcsúztak tanáraiktól. A 12.a osztály az ünnepség után a templomban fejezte ki háláját. A 12. b osztály az ünnepség előtt volt osztálytermében búcsúzott meghitt beszéddel, kedves vendéglátással.

„A 12.c osztály az ünnepség után bankett keretében búcsúzkodott egymástól és tanáraiktól. Köszönet az Airport Hotelnek, hogy helyet biztosítottak számunkra érettségink méltó megünnepléséhez.” (Jánosa Fanni, 12.c)

A búcsúztató ünnepség eseményeiből készült ppt-t bárki megtekintheti az alábbi linken:

Ünnepség