Tankönyvekkel kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők!

Az általános iskolák 1-8. évfolyamán és a gimnázium 9-12. évfolyamán az állam átvállalja a tankönyvek költségeit, és térítésmentesen biztosítja a tanulók részére.

Szülők részére kialakított felület megnyitása (www.szuloifelulet.kello.hu):

  • a diákok adatainak ellenőrzésére,
  • az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására,

a felület használata kötelező!

A pótrendelések leadása 2020. szeptember 1-15. között történik.

A szülő saját költségre megvásárolhatja a könyveket kizárólag a KELLO-tól, az iskolától nem.

1-2. osztályban NEM kell visszaadni tankönyveket!

Az ingyenesen felvett tankönyveket minden tanév végén az iskolának vissza kell adni 3. osztálytól, a munkatankönyveket és munkafüzeteket nem. Amennyiben valamelyik könyv elvész vagy megrongálódik (más számára használhatatlanná válik), a tankönyv beszerzési árát meg kell téríteni. Az ingyen kapott tankönyveket csak használatra kapja meg a diák, beleírni nem szabad (a munkafüzetbe lehet)!

Bővebb tájékoztatást illetve a tankönyvek osztásának időpontját a későbbiek folyamán majd a honlapon találják meg.

Sztyehlikné Hegyi Krisztina
igazgató