Tanévnyitó gondolatok

A 2022-23. tanév kezdetén sok szeretettel köszöntöm iskolánk diákjait, különös tekintettel közösségünkbe érkezett új diákjainkat, minden kedves munkatársamat és a kedves szülőket.

A vakációnak vége, újra itt vagyunk, újra együtt nézünk az új feladatok, kihívások elé. Mivel éppen a tanévnyitó napján érkezett meg a hőn áhított eső, nem tudtuk a szokásos módon, az udvaron megtartani ünnepségünket, de elsős diákjainkat és szüleiket templomunkban köszöntöttük.

Az idei forró nyár felhőtlennek ígérkező napjait sajnos beárnyékolták a folyamatosan ránk zúduló hírek. Már jó néhány éve a pályán vagyok, de még sohasem hallottam ennyi vészjósló hírt, negatív információt: háború, energiahiány, járvány, pedagógushiány, melynek hatásait már a nyári szabadságok ideje alatt mi is érzékeltük. Mégis, mindezeken az aggodalmakon, félelmeken felülemelkedve, bizalmunkat az ima erejébe vetve kezdtük el  tervezni, szervezni az új tanév programjait.

Azt nem ígérhetem, hogy nem lesznek az előttünk álló időszak során gondjaink, nehézségeink, de azt tudom, hogy iskolánk pedagógusai, dolgozói hittel, bizalommal, szeretettel, reménységgel és fenntartónk támogatását élvezve kezdik az új tanévet, melyben továbbra is kiemelt feladatunknak tartjuk  a hitoktatást – heti két hittanóra a tanulók saját felekezetének megfelelően –, az idegennyelv-oktatást, a környezeti nevelés kapcsán az Isten által teremtett világ védelmét, valamint a családi életre nevelést.

Köszönjük a kedves szülőknek, hogy gyermekeik oktatását ránk bízták. Bízunk benne, hogy Önökkel együtt szoros és megértő együttműködésben fogjuk tudni diákjainkat a boldog jövőjükhöz szükséges ismeretek és készségek elsajátításában segíteni, keresztény értékeink elfogadására, hazájuk, egyházuk, lakóhelyük, családjuk, tanáraik, társaik tiszteletére és szolgálatára nevelni.

A nyár folyamán tovább szépült iskolánk épülete. Nagy örömünkre szolgál, hogy lehetőségünk volt felújítani az udvari bejárati részt, valamint földszintünk mennyezetét. De emellett napirenden volt többek között festés, bútorcsere, a mosdók felújítása, folyamatban van a mezítlábas park kialakítása, melyhez szívesen várjuk a tobozfelajánlásokat. Reményeink szerint hamarosan felújításra kerül a játszótér is.

Köszönettel tartozunk iskolánk technikai munkatársainak, akik a nyári hőség ellenére azon fáradoztak, hogy most újra tiszta, rendezett környezetben kezdhessük meg a tanévet. Becsüljük meg munkájukat, és vigyázzunk környezetünk tisztaságára, épségére.

A pedagógushiány hatását mi is megérezzük, több kolléga távozott intézményünkből: Árvai Antónia, Czékus Jób, Kovács Andrea, Lengyel Beáta, Magos Béláné, Nyerges Zoltán, Orosz Zoltán, Péter Zoltán, Vörös Kristóf (pedagógiai asszisztens) és Vrankó Gézáné.

Ám aggodalomra semmi ok, a szakos ellátást meg tudjuk oldani, ugyanis számos új kollégával gazdagodott is intézményünk.

Új kollégáink:

Adorján Imre napközis nevelő, Balla Zsuzsanna fizika-kémia szakos tanárnő, Balázs Dorottya Szilvia ének-zene szakos tanárnő,  Geburth Ágnes angolnyelv-tanárnő,  Kovácsné Kolozsi Adrienn pedagógiai asszisztens, Pelyváné Kádár Aranka biológia-kémia szakos tanárnő, Surányi Nelli tanítónő.

Változás állt be iskolánk vezetőségében is. Fekete-Part Gabriella tanítónő az idei tanévtől a 3.a osztály osztályfőnöki feladatait vállalva lemondott igazgatóhelyettesi pozíciójáról. Köszönöm neki az eddigi áldozatos és fáradhatatlan tevékenységét, amellyel segítette nemcsak az alsó tagozat, hanem az egész intézmény eredményes munkáját. Természetesen szaktudására az elkövetkezendő időben is számíthatunk. Fenntartónk jóvoltából a vezetőség pedagógiai-hitéleti munkáját új igazgatóhelyettesem, Telek Péter Pál tanár úr segíti, aki magyar nyelvet és irodalmat, valamint katolikus hittant is tanít.

Vrankó Gézáné Kati néni nyugdíjba vonulása miatt a gimnáziumi katolikus hittanórákat Arnold Fülöp tanár úr látja el, az általános iskolában még Dóczyné Topál Dalida és Surányi Nelli kolléganők segítik katolikus hitoktatásunkat.

Végül szeretném felsorolni az új osztályaink osztályfőnökeit:

1.a – Kállainé Szögi Klára tanító néni, párja Pleskovics Sándorné Évi néni

1.b – Varga Beatrix tanító néni, párja Petre Annamária tanító néni

5.a – Papp Katalin tanárnő

5.b – Sztyehlikné Hegyi Krisztina tanárnő

9.a – Gyepesy Imola tanárnő

9.b – (emelt nyelvi tagozat) Oszoli Beatrix tanárnő

 

Változás történt még a 2.a osztály életében, ahol az idei tanévtől Noémi néni párja Surányi Nelli néni,

illetve a a 3.a osztálynál, ahol Magos Béláné Tünde néni távozása miatt Fekete-Part Gabriella Gabi néni lett az új osztályfőnök, a napközis nevelő pedig Adorján Imre tanár úr.

 

Minden munkatársamnak és diáknak kegyelmekben gazdag sikeres munkát, sok örömet kívánok az új tanévben!

A kedves szülőket pedig kérjük, támogassák szándékainkat, ösztönözzék gyermekeiket, hogy éljenek az iskolánk által nyújtott lehetőségekkel, és tehetségükkel, szolgálatukkal gazdagítsák diákmiséinket, újjászerveződő énekkarjainkat!

Nagy szeretettel várjuk a diákokat és szüleiket tanévnyitó Veni Sancte szentmisénkre szeptember 11-én este 6 órára a Jézus Szíve-templomba, ahol egyúttal hálát adunk az immáron 10 éve működő katolikus iskolánkért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, békesség! Erős vár a mi Istenünk!

 

Osikoviczné Csendesi Mária
intézményvezető