Idén is elballagtak végzős gimnazistáink

“Lassan járj, tovább érsz!” – ezzel a közkeletű népi bölcsességgel bocsátotta útjukra május 3-án ballagó tizenkettedikes diákjainkat Telek Péter Pál, az iskola igazgatója, kívánva nekik, hogy most kezdődő felnőtt életútjuk ne ide-oda kapkodás, rohanás legyen, hanem inkább zarándokút, ahol a test, a lélek és a szellem újra meg újra harmóniába tud kerülni egymással, s ahol mindnyájan meglelhetik a békét, az igazi örömöt, az elveszíthetetlen boldogságot.

A ballagók hagyományosan tantermükből indulva méltóságteljesen, diáktársaik sorfala között vonultak végig az alma mater épületén, majd miután szalagjaikat a még gimnáziumi tanulmányaik kezdetén ültetett osztályfájuk ágaira kötötték, megérkeztek a Jézus Szíve-plébániatemplomba. Itt az ünnepi beszédek és szavalatok következtek, kiosztották a legkiválóbb tanulók okleveleit, megköszönték az SZMK-s szülők négy- vagy még több éves munkáját, illetve dr. Huszka Mihály atya megáldotta az előre kikészített tollakat, melyekkel a végzősök az érettségi dolgozataikat fogják írni. Az ünnepség megható záróakkordjaként a tanárok alkalmi kórusa a Te erőt adsz című dallal búcsúztatta a ballagó tizenkettedikeseket.

Kedves végzős gimnazista Diákjaink! Az előttetek álló próbatételekhez, az érettségihez, a felsőfokú tanulmányokhoz, a munkához és egész felnőtt életetekhez kívánjuk Nektek a gondviselő Isten bőséges áldását!