Gondolatok… a pünkösdhétfői családi napról

Pünkösdhétfőn a Jézus szíve templomban tartotta az Óvárosi Plébánia az évi családi napját. A 9 órai szentmisén
teljesen tele volt a templom. A Petőfi Katolikus Iskola diákjai közül most a 9.a és 9.c osztályos tanulók a pedagógiai
program keretein belül vettek részt a családi napon. A diákokon kívül a hívek is szép számmal voltak jelen.
Huszka Mihály plébános atya így köszöntötte a részt vevőket: „Tíz évesek vagyunk!” Ugyanis ez a tizedik
pünkösdhétfői családi nap. Majd elmondta a nap programját, célját és már kezdődött is a DVD film vetítése Tompa
Ferenc atya összeállításában, Jézus lába nyomában címmel. A film, Jézus életének szent helyeit mutatta be részletesen, a legújabb ásatási és történeti adatok felhasználásával.
Szükség volt erre a vetítésre! Sajnos napjainkban is egyre többször találkozunk azzal, hogy Jézus személyéről, életéről, az életével kapcsolatos szent helyekről nem a valóságnak megfelelő adatokat, ismereteket közölnek. Mondhatjuk pontosabban is: lejárató célzattal írják a hamis, téves adatokat, hogy a konklúzió a következő lehessen: nem az igazságot találod a Bibliában, hanem félrevezeti az olvasót.
Tapasztaltam már többször is, hogy a mai fiatalok – már a 9. osztályosok is – mennyire érzékenyek arra, hogy hitük
megmagyarázható, valós alapokon álljon. Ezért is nagyon hasznos és szükséges volt a Jézus életéről és a szent helyekről szóló film vetítése, mert ezzel Jézus történetiségéről, a szent helyekről valós, igazolt ismereteket kaptunk. (Csak példának említeném a Bethesda fürdő esetét, itt Jézus több csodát is tett. Évekkel ezelőtt egy lelkiismeretlen szerző tollából könyv jelent meg, melyben állította: hazudik a Biblia! Ugyanis a Szentföldön járt, nyomát sem látta a Bethesda fürdőnek, sőt a korabeli irodalomban sem talált semmiféle utalást a fürdő létezéséről. Tehát nem lehet hinni a Bibliában történt leírásoknak. Valószínű egy ferences régészt nagyon felháborított ez az arrogáns megjegyzés és fokozott erővel, nem sajnálva sem az idejét, sem a költségeket, kutatni kezdte a megjelölt helyet. Sok-sok munka után, az addigi ásatások alatt több mint 10 méter mélységben, rábukkant a fürdő nyomaira, sőt az oda-vezető csatornát is megtalálta.)
Az Úr kegyelméből és segítségével négy alkalommal is járhattam a Szentföldön, „Jézus lába nyomában.” (Szinte
csodával határos módon.) Ez a vetítés mégis több új ismeretet is nyújtott. Ha csak a Bibliából, vagy más, hasonló
olvasmányból ismerjük meg Jézus életét és életének szent helyeit, akkor is imádkozhatunk Megváltónkhoz hasonló
szavakkal: hálát adunk és köszönjük, hogy 2000 éve valóságosan közénk jöttél, de még inkább azért, hogy a világ végéig velünk is maradsz.
A vetítés után a felnőttek kis csoportokban beszélgettek a látottakról, élményeikről, a fiatalok pedig – bizonyos szempontok szerint – Vecsést járták be, felkészült vezető kíséretével.
Jól esett 12 órakor a nagyon ízletes gulyás, a házi süteményekkel. Ital is volt: ásványvíz és üdítő. Ebéd után
játékokra, közös ismerkedésre volt lehetőség. Majd 16 órakor a Lorettói litánia közös eléneklésével zárult a családi nap.
Az már természetes volt, hogy a 9.a és 9.c osztály diákjai példamutatóan viselkedtek a szentmise és a film alatt a
templomban.
Talán még belefér a cikkbe, mert fontos lenne: a plébános úr említette: pünkösd ellenére a szentmisét „fehérben”
mutatta be, mert Szentatyánk tavaly a mai ünnepet, „Mária az Egyház anyja” ünnepévé tette. És Szent II. János Pál pápát idézte: a keresztény család, mint „kicsi egyház”, a „nagy Egyházhoz” (melynek anyja Mária) hasonlóan arra hivatott, hogy az egység jele legyen és tanúságot tegyen Krisztus mellett.” (Szent II. János Pál pápa.)

Nagy István Elek