Országos fizika versenyen szerepeltek diákjaink

A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói először vettek részt a Katolikus Pedagógiai Intézet által meghirdetett Károly Iréneusz Fizika Tanulmányi Versenyen. A kilencedik évfolyamról egy hat fős csoporttal (Antal Laura, Gáspár Adrián, Geröly Tibor, Jánosa Noémi, Pellegrini András, Tapodi Márton) regisztráltunk a kísérleti projektmunkára, melynek témája a Nap, mint energiaforrás. Az elvégzendő kísérlet napállandó mérése és napelemcella hatásfokának a vizsgálata volt.  A tanulóknak önállóan kellett a kísérleti eszközt használni, a napállandó mérést elvégezni, majd egy dolgozat formájában az egész folyamatot dokumentálni. A mérések közben természetesen a klímaváltozás jelenségét is érintettük, átbeszéltük, hiszen a napsugárzás és a földi élet, illetve a modern emberi társadalom energiafelhasználásának kapcsolata a mai ember számára lényeges probléma. Ökoiskolaként felelősségünk, hogy olyan generációt neveljünk, aki tisztában van fenntarthatóság fontosságával.

„A fenntarthatóságra való felkészítés egész életen át tartó tanulási és szocializációs folyamat, amely tájékozott és tevékeny állampolgárokat nevel, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és etikusan felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös döntéseikért, tetteikért. Ezek az intézkedések biztosítják az egészséges környezet és hatékony gazdaságot a jövő számára” Czippán Katalin – Havas Péter – Victor András

 

Nagy örömünkre és büszkeségünkre a versenybizottság a projektmunkánkat 3. díjjal értékelte.

Gyepesy Imola felkészítő tanár