Szaktanácsadás és továbbképzés a németes munkaközösség tagjainak

2016. február 12-én német szaktanácsadó járt iskolánkban. Némethné Gálvölgyi Mária a KPSZTI tantárgygondozója, mesterpedagógus, német nemzetiségi szaktanácsadó az első órában a 10. nyelvi osztály angolos felének tartott bemutatóórámat tekintette meg németes kollégáimmal. A csoport 14 főből áll (9 lány, 5 fiú), számukra második idegen nyelv a német. Szorgalmas, motivált diákok, nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Szeptember óta tanítom őket, úgy érzem, nagyon jó a kapcsolatom velük. A bemutatóórán is – amely egy összefoglaló óra volt, a Kon-Takt 1. tankönyv utolsó 3 fejezetéből – nagyon fegyelmezettek voltak a diákok, szorgalmasan csinálták a feladatokat, összedolgoztak, a szaktanácsadó is külön megdicsérte őket.

Egy ismétlő óra rengeteg lehetőséget kínál, a legnagyobb nehézséget is éppen az jelenti, hogy mit zsúfolhatunk bele 45 percbe… Volt nyelvtani ismétlés (Perfekt múlt idő), hallás utáni szövegértés, dialógusok (vonatjegyvásárlás, éttermi párbeszéd), szókincs elmélyítése (szabadidő, étkezés témakörökben) egyéni-, páros és csoportmunkában.

A szaktanácsadói látogatás második órájában a bemutatóórát elemeztük. Átbeszéltük, kinek mi tetszett legjobban, mit lehetett volna másképp csinálni, jólestek a kollégák elismerő szavai. Az utolsó órában Mária tartott egy rövid továbbképzést, ahol érdekes, új feladattípusokat mutatott nekünk, amelyek egy részét ki is próbáltuk. Jó hangulatban telt és nagyon hasznos volt ez a szakmai program, máskor is szívesen vennénk részt hasonló tréningeken, lehetőleg az iskola épületén kívül, hogy ne nyomasszanak az aznapi teendőink és teljes erővel az ott elhangzottakra tudjunk koncentrálni.

Ezen a délelőttön kollégáink helyettesítettek minket, lehetővé téve, hogy mindannyian részt vegyünk ezen a hasznos továbbképzésen, amit ezúton is köszönünk nekik.
Prorokné Jankovics Anita
német nyelvtanár

 

Gondolatok egy bemutatóórához

Mikor eredményes, jó egy tanóra? Gyakran tesszük fel a kérdést. A szakirodalom több tényezőt is felsorol az eredményes tanítási óra jellemzőjeként.

Prorokné Jankovics Anita februári bemutatóórája szép példa az eredményes tanórára.

Elsőként a tanóra logikus felépítését kell kiemelni. A kolléganő nagyon jól összehangolta az óra céljait, tartalmát és a módszereket.

A tanórán minden adott volt a tanár-diák közötti eredményes együttműködéshez. A tágas, projektorral felszerelt tanterem alkalmas helyszínt biztosított a munkához. Az óra első pillanatától érezhető volt a jó kapcsolat, a bizalmi légkör a pedagógus és tanítványai között. Az alkalmazott, változatos feladatok, módszerek, munkaformák, eszközök mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a tanulók becsületesen végigdolgozták a 45 percet. Ennek a koncentrált munkának köszönhető, hogy a tanárnő irányításával, segítségével gyakorolni tudtak olyan témákat (utazás, étkezés), nyelvtani ismereteket (múlt idő), melyeket a tanulók német nyelvterületen jól tudnak majd alkalmazni.

Külön kiemelést érdemel a csoportban végzett munka. A tanárnő rendkívül alapos előkészületét (saját készítésű, nagyon igényes kivitelű szemléltető eszközök) követően a tanulók egymást segítve készítették el a témához kapcsolódó plakátokat. Volt olyan diák, aki a lassabban haladó másik csoportnak is segítséget nyújtott. Biztos vagyok benne, hogy ilyen alapos előkészítést követően jól sikerült a diákok prezentációja is, melyre a következő németórán került sor.

Némethné Gálvölgyi Mária
mesterpedagógus, német nemzetiségi szaktanácsadó

Vélemény, hozzászólás?