Még van néhány helyünk a 9. évfolyamra

Tisztelt Szülők, kedves nyolcadikos Diákok!

Még van néhány helyünk, így rendkívüli felvételi eljárás keretében még van lehetőség intézményünk nyelvi tagozatos (kód: 0001), illetve természettudományi tagozatos (kód: 0003) képzéseire jelentkezni. Mivel emelt óraszámú képzésekről van szó, csak azoknak a jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek az ehhez szükséges előzetes tudásszinttel és szorgalommal.

A jelentkezéshez szükséges:

  • az iskola igazgatójának címzett kérelem, indoklással
  • a tanuló központi írásbeli felvételijének eredménylapja
  • a tanuló 7. és 8. osztályos tanév végi eredményei (bizonyítvány)
  • az e-napló kivonata, amely tartalmazza a tanév közben szerzett érdemjegyeket, hiányzásokat, beírásokat is

A kérelmet és mellékleteit személyesen, postai úton vagy e-mailben a felveteli@vecsesps.hu címre küldve kérjük benyújtani. Azokat, akikről eddigi eredményeik alapján feltételezhető, hogy a képzés követelményeinek meg fognak tudni felelni, behívjuk, és személyes elbeszélgetés, valamint nyelvi szintfelmérő alapján döntünk a felvételükről.

A kérelmek elbírálása, valamint a rendkívüli felvételi eljárás keretében történő elbeszélgetések folyamatosan zajlanak, legfeljebb a képzésekre felvehető megadott maximális létszám erejéig.