Fontos tudnivalók

Információk, tájékoztató anyagok az Oktatási Hivatal honlapján:

http://www.kir.hu/kir2_kifir


Rendkívüli felvételi eljárás!

Rendkívüli felvételi eljárást hirdetünk, melyről a tájékoztatót az alábbi linken olvashatják:

rendkívüli felvételi eljárás 2022

 


Központi írásbeli felvételi: január 22. 10 óra!

Tisztelt Szülők, kedves Felvételiző Diákok!

Kérünk Mindenkit, hogy a központi írásbeli felvételi kezdete előtt legalább fél órával megjelenni szíveskedjenek!

A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal hozni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A járványügyi helyzet miatt kérjük a Szülőket, hogy csak a bejáratig kísérjék gyermeküket! Az iskola területén a gyermekeknek a maszk viselése kötelező!

Pótló írásbeli felvételi: január 27. 14 óra

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Az írásos kérelmeket – igazolással együtt – kérjük január 24-én 16 óráig szíveskedjenek leadni az iskola portáján vagy elektronikus úton elküldeni a felveteli@vecsesps.hu e-mail címre.

Második pótnap: február 07. 14 óra

A központi írásbeli felvételi vizsga második pótnapján kizárólag azon vizsgázók részvételét kötelesek a központi vizsgaszervező intézmények – kérelemre – lehetővé tenni, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán nem tudtak megjelenni a központi írásbeli vizsgán, vagy a pótló írásbeli vizsgán. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik. (30/2021. EMMI határozat)

A központi írásbeli felvételi vizsga második pótnapján való részvételi kérelmet a középfokú oktatási intézmény 2022.január 28. napján 16 óráig fogadja. Az írásos kérelmeket – igazolással együtt – szíveskedjenek január 28-án 16 óráig leadni az iskola portáján vagy elektronikus úton elküldeni a felveteli@vecsesps.hu e-mail címre.

Felvételi dolgozatok megtekintése: január 29. Kérjük, hogy a felvételin kiosztott beosztás szerint jöjjenek a megtekintésre az esetleges tömeg elkerülése végett. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2022.01.31.) – tizenhat óráig – írásban adhatja le a vizsgaszervező intézményben.

————————————————————————————————————————————————————-

Iskolánk nyílt napja november 15-én lesz, melyre a járványügyi helyzetre való tekintettel előzetes regisztráció, valamint védettségi igazolvány szükséges. A regisztrációs űrlap november 8-tól elérhető honlapunkon. Kérjük az érdeklődő szülőket és diákokat, hogy az iskola folyosóin, közösségi terein legyenek szívesek maszkot hordani!

Köszönettel: a Vezetőség