Központi írásbeli felvételi

Kedves felvételiző diákok!

A központi írásbeli felvételi  2023. január 21-én 10.00  órakor lesz. Kérünk mindenkit, hogy 1/2 10-ig érkezzenek meg az intézménybe!

  • A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt –diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal hozni.
  • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz nem használható.
  • A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
  • A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.
  • a pótló írásbeli vizsga 2023. január 31-én 14.00 órától lesz. (Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.)

Mindenkinek sok sikert kívánunk!