Általános iskolai beiratkozás a 2020-2021-es tanévre

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza. (Kapcsolódó információk: https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/iskolai_beiratkozas_2020 )

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg.

Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.

Iskolánk egyházi fenntartású intézmény, meghatározott körzetünk „Vecsés és környező települések”. Ez azt jelenti, hogy aki a mi iskolánkba szeretne beiratkozni, annak a hagyományos „utcasorolásos” állami fenntartású körzeti iskolába is be kell iratkoznia!

Ehhez a következő segítséggel szolgálunk:

 • A körzetes iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresést javasoljuk, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május 21-éig.

 • A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi keresőben: https://kir.hu/korzet

A rendelet útmutatása alapján iskolánk a következő beiratkozási eljárást folytatja le:

Általános iskolai beiratkozás módja a 2020/2021-es tanévre a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban:

 • időpontja: 2020. április 06. és április 24. között folyamatos

 • módja: Szándéknyilatkozat a szülő részéről, melynek az iskola honlapján megtalálható beiratkozási regisztrációs lapon kitöltött adatszolgáltatással tehetnek eleget. A regisztráció kitöltése adatszolgáltatás, ám nem jelenti az automatikus felvételt is egyben!

  • A regisztrációs felület a beiratkozási idő alatt elérhető lesz: 2020. április 06-án 8.00 órától április 24-e 18.00 óráig.

  • Természetesen minden e-mailen, ill. telefonon jelzett szándékot is elfogadunk, de ebben az esetben is kérni fogjuk a regisztrációs felület határidőre történő kitöltését!

 • A gyermek felvételéről 2020. április 27-ig meghozott döntésünkről írásban (emailen) és telefonon is értesítjük a szülőket.

 • Az iskolánkba felvett gyermekek szüleinek ebben az értesítőben adunk tájékoztatást a további tennivalókról, a kötelező dokumentumok bemutatásának módjáról.

 • Az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét 2020. április 27-ig írásban (emailen) és telefonon is értesítjük arról, hogy a gyermek felvételt nyert hozzánk.

Az iskolaválasztást az alábbi információkkal szeretnénk segíteni:

A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskolában a 2020/21-es tanévben is 2 osztály indítására van lehetőségünk.

 • A felvehető maximális gyermeklétszám osztályonként: 27 fő.

 • Mindkét osztályunkban délelőtt lesznek a tanítási órák, délután pedig napközis foglakozáson vehetnek rész diákjaink.

 • Idegen nyelvet illetően mindkét osztály esetén választhatnak a német nyelv és az angol nyelv közül, ezeket csoportbontásban valósítjuk meg.

 • Egyházi iskola lévén heti 2 órában biztosítunk felekezet alapján katolikus, református, evangélikus hitoktatást (ha valaki nincs megkeresztelve, katolikus hittanra fog járni).

A felvételi eljárásban – túljelentkezés esetén – előnyt jelent, ha a gyermek:

 • jelenlegi, vagy egykori diákunk hozzátartozója

 • iskolánkban dolgozó személy hozzátartozója

 • vecsési lakcímmel rendelkező

 • plébánosi ajánlással rendelkező

A 2020/2021-es tanévtől szemléletváltásra készülünk, mely gondolkodásmódot az új NAT is támogatja:

Tanítás és nyelvtanítás – egy kicsit másképp,

mert nekünk maga a GYERMEK fontos!

Nyelvi képzésünket első osztálytól felmenő rendszerben az alábbiak szerint kívánjuk biztosítani:

  • 1. évfolyam: heti 1 óra

  • 2. évfolyam: heti 2 óra

  • 3. évfolyam: heti 2 óra

  • 4. évfolyam: heti 3 óra (ebben az évfolyamban már a NAT is kötelezően előírja)

Új célt fogalmaztunk meg:

Újra a gyermeket, mint egyént, kis személyt helyezzük a középpontba!

Tervezett osztályfőnökök:

1. a osztály osztályfőnöke: Magos Béláné, Tünde tanító néni

1. b osztály osztályfőnöke: Hütter Teréz tanító néni

További eljárás a felvételt nyert gyermekekkel kapcsolatban:

Megfelelő óvintézkedések mellett elkészítünk egy beosztást, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő dokumentumok bemutatására is sor kerülhessen, amennyiben az elektronikus adategyeztetésre semmiképp nem nyílik lehetőség. Ennek időpontjáról értesítést fogunk küldeni.

Az alábbi dokumentumokat kötelező bemutatni, ill ezekről fénymásolatot is kérünk (vagy a bemutatáskor készítünk):

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas lakcímet igazoló igazolványt,

 • személyi igazolványt, ha van

 • TAJ-kártyát,

 • adókártyát, ha van,

 • szülői személyi igazolványt és lakcímkártyát,

 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást

 • ha van szakértői véleményt, azt is kérjük bemutatni

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy iskolánk nem SNI befogadó intézmény, tehát speciális egyéni fejlesztést nem tudunk biztosítani!

Beiratkozók és szüleik számára szeretettel ajánljuk a bővebb tájékoztatást és betekintést nyújtó „Iskolacsalogató és beiratkozás előtti tájékoztató” írásunkat, melyet szintén a honlapunkon ( www.petofivecses.hu ) olvashatnak.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén bátran keressenek minket!

Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató

email cím: igazgato.vecses@ekif-vac.hu

Tel.: 06/30-668-69-81

Fekete-Part Gabriella alsós igazgatóhelyettes

email cím: igh.also.vecses@vecsesps.ekif-vac.hu

Tel.:06/30-203-80-85

Szeretettel várjuk jelentkezésüket és reméljük, hogy gyermeküket hamarosan diákjaink között üdvözölhetjük!

a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai és diákjai