Felvételi tájékoztató

 

Felvételi tájékoztató a 2020-2021-es tanévre

OM: 201791

Tanulmányi területek:

 1. Emelt szintű nyelvi képzést biztosító osztály (KÓD: 0001)

4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, gimnáziumi kerettantervvel. Emelt szintű oktatás angol, német tantárgyakból. Első idegen nyelv a következők egyike: angol, német. Második idegen nyelv a következők egyike: német, angol. A felvételi eljárás során a vallási, felekezeti elkötelezettséget figyelembe vesszük.

 1. Általános tantervű gimnáziumi osztály (KÓD: 0002)

4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, gimnáziumi kerettantervvel. Első idegen nyelv: német. Második idegen nyelv: angol. A felvételi eljárás során a vallási, felekezeti elkötelezettséget figyelembe vesszük.

Felvételi követelmények:

A felvételről az írásbeli vizsgán elért pontszám, az általános iskolai eredmények és a szóbeli felvételi alapján döntünk. A központi írásbeli vizsgán magyar nyelvi illetve matematikai kompetenciákat mérő feladatlapokat kell megoldani, amelyeken összesen 50-50 pontot lehet elérni. Az általános iskolai érdemjegyek közül a magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv hetedik év végi, valamint 8. félévi osztályzatát vesszük figyelembe, így itt összesen 50 pont szerezhető. A szóbeli felvételin nem tantárgyi tudást mérünk, inkább az általános szóbeli kifejezőkészséget, a fellépést és az olvasott szövegértési készséget vizsgáljuk. A szóbelin is maximum 30 pont érhető el. Elérhető összpontszám: 180 pont.

Az intézmény felvételi eljárásának rendje:

 • 2019. november 18. Nyílt nap (első órában szülői fórum)
 • 2019. december 6. Tanulók jelentkezése a központi vizsgát szervező intézménybe
 • 2020. január 18. 9:30 Írásbeli felvételi vizsga
 • 2020. január 23. 13:30 Pótló írásbeli felvételi
 • 2020. január 27. Dolgozatok megtekintése
 • 2020. január 28-február 6. A szülők átveszik az eredményről szóló igazolást
 • 2020. február 19. A jelentkezési lapok elküldése
 • 2020. február 24-március 13. Szóbeli vizsgák
 • 2020. március 16. Az iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
 • 2020. március 19-20. Adatlap rangsorának módosítása az általános iskolában
 • 2020. április 8. Ideiglenes felvételi rangsor nyilvánosságra hozása
 • 2020. április 30. Felvételről szóló értesítés megküldése

 

Felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja és szabályai: A felvételről az írásbeli vizsgán elért pontszám, az általános iskolai eredmények és a szóbeli felvételi alapján döntünk, ez alapján határozzuk meg a tanulók rangsorát. A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található..

Szóbeli vizsga követelményei: A szóbeli felvételin nem tantárgyi tudást mérünk, inkább az általános szóbeli kifejezőkészséget, a rátermettséget és az olvasott szövegértési készséget vizsgáljuk. A diákokkal ismerkedő beszélgetést folytatunk, majd egy rövid szöveg elolvasása után a témával kapcsolatban hétköznapi ismereteikről, a szövegben felvetett erkölcsi problémákról beszélgetünk.