Stabil net az iskolában

A digitális oktatás kényszerű bevezetése megerősített bennünket abban az elképzelésünkben, hogy egészen első osztálytól el kell kezdjük diákjainkat felkészíteni, hogy tájékozott, a digitális veszélyekkel tisztában lévő, de az internetes tér előnyeit kihasználni tudó felnőttekké válhassanak. Az alapoktól kezdve el kell jusson minden gyerek arra a szintre, hogy biztos tudással tudjon élni az internet adta lehetőségekkel, ismerje azt a hatalmas tárházat, melyet a digitális világ tud nyújtani manapság.

Célunk, hogy minden korosztály a tudásszintjének megfelelő képzést, segítséget kapja ennek a tanulási folyamatnak a részeként iskolánkban.

Ezt a törekvésünket a sok éven át az intézményünkben rendelkezésünkre álló, ”tizenéve” kiépített internetrendszer viszont nem támogatta. Álmunk megvalósítása érdekében szakemberek segítségét kértük az elavult, nem megbízható hálózatunk újratervezéséhez, kiépítéséhez.

A Koviax Bt segítségével most már stabil, iskolánk minden egyes pontján –az udvaron is!!- elérhető internet áll pedagógusaink és szükség esetén diákjaink rendelkezésére. Kizárólag oktatás során, tanórai keretek között kívánjuk erre a digitális pályára terelni mindennapjainkat, megkönnyítve ezzel pedagógusaink munkáját, diákjainknak csoportmunkákhoz, vagy egyéni feladatmegoldásokhoz biztosítva net elérést, támogatva a tananyag látványosabb, színesebb elsajátítását, tabletek biztosításával.

Szeretnénk, ha a szünetek ezután is a beszélgetésekről, a játékról, a lazításról szólnának, így gonoszul jelszóval korlátozzuk a nethasználatot!