A 2015/2016-os tanév tankönyvrendeléséről

Tisztelt Szülők!

Elkezdődött a 2015/2016. tanévi tankönyvrendelés.  Ehhez fel kell mérnünk, hogy kik szeretnék igénybe venni a tanulói tankönyvtámogatást.

Kérjük Önöket, hogy 2015. április 17-ig szíveskedjenek kitölteni és aláírva visszaküldeni az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2015/2016. tanévre” című űrlapot abban az esetben is, ha nem kérik vagy nem jogosultak a támogatásra. (Innen letölthető: igénylőlap.)

Kérjük, hogy az igénylőlappal együtt küldjék be a jogosultságot igazoló okmány fénymásolatát is. Ha az igénylőlapot határidőre nem juttatják vissza az iskolába, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni. Az igénylőlap kérhető  még az osztályfőnököktől, a titkárságon és letölthető a honlapról is.

 A támogatást az alábbi jogcímeken lehet igényelni a tankönyvpiac rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdése értelmében, ha a tanuló:

a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 12. bekezdés szerint
26. § (1) A 25. § szerinti kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, Hatósági bizonyítvány
b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

  • Tartós betegség esetén szakorvosi igazolást kérünk a MÁK formanyomtatványán. (2013-as törvény a pontja esetén)

  • A Hatósági bizonyítványt, mely a családi pótlékról szóló igazolás, az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. 16 évet betöltött testvér esetén iskolalátogatási igazolás (2013-as törvény c pontja esetén)

    MÁK callcenter: 06/1/452-2910 és cstam.uszi@allamkincstar.gov.hu

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az illetékes Önkormányzat állítja ki a határozatot. (2013-as törvény d pontja esetén)

A fentieket az igényléskor, de legkésőbb június 10-éig igazolni kell, különben az iskolának a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. könyvrendelési felületén a diákot fizetős státuszúra kell beállítania.

A tankönyvosztáskor új igazolást kell benyújtani, mely érvényes 2015. szeptember 1-én és október 1-én is. Amennyiben ez nem történik meg, a megrendelt tankönyvek árát ki kell fizetni, és a ki nem fizetett könyveket vissza kell küldenünk a Könyvtárellátónak.

Amennyiben a kedvezményre jogosultság június 10-e után keletkezik, azt a 2015/16-os tanév október 1. napjáig igazolni kell, különben a kapott tankönyvek ellenértékét a szülőknek be kell fizetniük.

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola, az iskolafenntartó vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az eredeti igazolásokat.

A jogosultság változásáról a jogszabály értelmében a változást követő 15 napon belül értesíteni kell az iskolát.

Az ingyenesen felvett tankönyveket minden tanév végén az iskolának vissza kell adni. Amennyiben valamelyik könyv elvész vagy megrongálódik (más számára használhatatlanná vált), a tankönyv beszerzési árát meg kell téríteni.

A támogatást igénylő szülőknek lehetősége van arra, hogy a megrendelt könyvek közül KELLO webshopjában megvegyék azokat, amelyeket meg akarnak tartani, vagy amelyekbe bele akarnak írni a diákok.

Sztyehlikné Hegyi Krisztina
igazgató

Vélemény, hozzászólás?