Beiratkozás!

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

Gimnáziumunkba a beiratkozás menete a következő:

Leendő kilencedikeseinknek június 22-én 8:00-16:00 között lesz a beiratkozás!

A mellékelt nyomtatványokat, -melyet borítékban a felvételi határozattal együtt megküldtünk- kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni kitöltve a beiratkozás napján a gyorsabb ügyintézés végett.

– Adatlap

– Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról

– Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról

– Nyilatkozat SNI-s tanulók

– Adatkezelési tájékoztató

– Szándéknyilatkozat étkezés megrendelésére + Nyilatkozat a gyermekek normatív étkezési térítési díj kedvezményének megállapításához 2020/2021. (igényelhető)

FIGYELEM: GIMNÁZIUMBAN NINCS INGYENES ÉTKEZÉS RGYK ESETÉN!!!

A tanuló az alább felsorolt okmányokat (illetve az azonosításhoz szükséges okmányok másolatát) hozza magával:

– általános iskolai bizonyítvány,

– személyazonosító igazolvány,

– lakcímkártya,

– társadalombiztosítási azonosító (TAJ) számot tartalmazó kártya,

– adókártya,

– NEK adatlap diákigazolvány igényléséhez

( NEK adatlap, Diákigazolvány igénylés:

– a Kormányablakban diákigazolvány igénylése (személyi ig. lakcímkártya vagy szül. any.könyv szükséges hozzá) → NEK adatlapot kap a diák

– A NEK adatlapot a titkárságon kell leadni → elektronikusan igényeljük. Az igazolvány az iskolába érkezik.

– Addig iskolalátogatási igazolást tudunk kiállítani utazáshoz (az ideiglenes diákigazolvány megszűnt).

– Érvényesítő matricát TANKÖTELEZETTSÉGET betöltött diák (9-12. évfolyamig 16 év) kap a titkárságon a diákigazolványra.

Egyéb tudnivalók:

Az iskolában a lányok kötelező viselete a matrózblúz.

A fiúknak nyakkendőjük lesz, melyet majd az iskolában vehetnek meg (1100Ft).

Valamint kötelező viselet az emblémával ellátott tornapoló, szintén az iskolában lehet megvásárolni (1500Ft).

Szimba tanulói balesetbiztosítás válaszkártya + a választott biztosítás éves díja (előreláthatólag szeptemberben igényelhető)

 

 

Már itt tanuló gimnazistáinknak (jelenlegi 9. 10. 11. évfolyamon tanulók) június 23-24. 8:00-16:00 között lesz a beiratkozás.

A bizonyítványt kell leadni a titkárságon. Aki a bizonyítványát nem veszi át a bizonyítványosztáson és itt hagyja az osztályfőnöknél, őket automatikusan beiratkozottnak tekintjük. (Az e-naplóban a bizonyítvány június 19-e után megtekinthető.)

a Vezetőség