4. évfolyam

Angol nyelv

Életvitel és gyakorlat

Ének-zene

Hittan

Környezetismeret

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Német nyelv

Testnevelés

Vizuális kultúra